Η NewLineTech διαθέτει τα ψηφιακά πολυσυστήματα της Konica Minolta ως επίσημος διανομέας. Αυτά τα Ψηφιακά Πολυσυστήματα προσφέρουν έγχρωμη ή/και ασπρόμαυρη εκτύπωση και αντιγραφή σε διάφορες ταχύτητες και απόλυτη αξιοπιστία. Για όλα τα συστήματα διατίθενται και συμβόλαια συντήρησης με πολύ χαμηλό κόστος αντιγράφου από τον 1ο χρόνο.

 

 
 

Τα ανακατασκευασμένα μηχανήματα (rebuilt ή refurbished) είναι μηχανήματα τα οποία έχουν προέλθει είτε από τη λήξη συμβάσεων leasing άλλων εταιριών, είτε έχουν χρησιμοποιηθεί ως demo σε διάφορες εκθέσεις και αφού επιστραφούν στα κέντρα περισυλλογής ελέγχονται και διατίθενται ξανά στην αγορά. Τα ανακατασκευασμένα μηχανήματα τα διαθέτουμε με εγγύηση ενός έτους ή 100.000 αντιγράφων, όπως ακριβώς και τα καινούρια.