Τεχνική Υποστήριξη Φωτοτυπικών

Πλήρης τεχνική υποστήριξη για όλους τους τύπους Φωτοτυπικών

 

 
 

Αναλαμβάνουμε την πλήρη τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού σας σε φωτοτυπικά μηχανήματα Konica Minolta. Διαθέτουμε έναν πλήρως εξοπλισμένο χώρο τεχνικής υποστήριξης φωτοτυπικών μηχανών, όπου έμπειροι τεχνικοί αναλαμβάνουν παντός είδους τεχνικές εργασίες .

Καλέστε τώρα στο 2109210246

 

 
 

 

 

.

 

 
 
 
 
 

C0000 Main motor problem C0010 M1 motor not running C0040 Suction fan C0042 Fuser fan C0044 EDH fan C0045 Fuser cooling fan motor problem, image reader fan C0046 PH fan C0047 PH fan C0049 Vertical transport fan C004C Ozone fan motor C004E Power supply cooling fan problem C004F Power supply fan C0049 Laser cooling fan problem C0070 Toner bottle home sensor or toner motor problem C0072 Toner hopper motor C0090 Developer motor C0200 High voltage problem C0210 Transfer roller voltage problem C0214 Image transfer voltage problem C03FF Adjust mode 11 done wrong C0400 Exposure lamp problem C0420 Exposure lamp problem C0500Fuser problem, Warm-up incomplete C0510 Low fuser temperature C0520 High fuser temperature C0602 Scan cable problem C0605 Scan home problem C0650 Scan motor scan sensor problem C0651 Scan home problem C0B00 Finisher transport motor C0B20 Stapler unit drive motor problem C0B0F Paper entry switch motor problem C0B30CD Aligning motor C0B38 Shift motor C0B48 Exit roller motor problem, neat copy stack transport problem C0B49, C0B4A, C0B4B, C0B4D, C0B4E, C0B4F Copy stack transport problem C0B4D Paper holding tray problem C0B4E Finisher tray motor C0B50 Stapler motor 1 problem C0B54 Stapler motor 2 problem C0B60 Bin switching motor problem C0B73, C0B74 Punch motor problem C0B78 Hole position selector motor problem C0B80 Shift motor problem C0BA0, C0BA1, C0BA2 Elevator motor C0BC0, C0BC1, C0BC2, C0BC3 Paper folder problem C0BF0 Control system problem C0D50 Duplex horizontal motor problem C0E00 Erase lamp problem C0F24 AIDC sensor problem C0F32 ATDC sensor problem C0F33 ATDC sensor adjusted wrong C0900 3rd drawer lift problem C09043rd drawer lift motor C0910 2nd drawer lift problem C0910 2nd drawer lift motor C0920 1st drawer lift problem C0924 1st drawer lift motor C0950 4th drawer lift problem C0954 4th drawer lift motor C0990 LCC lift-up problem C0991 Lift 1 motor up problem C0994 Main tray elevator motor C0995 LCC transport motor problem C0996 Main tray lock release problem C0997 Shift gate problem C0998 Shift return problem C0999 Lift 2 motor up problem C099C Shift motor problem C09C0 LCT elevator up/down problem C099 DCommunications problem C10xx, C1xx, C1xx Memory board problem C1038 Engine connection problem (PWB-A to PWB-C) C1200 System memory problem C12CX Hard drive problem C1300Polygon motor (Laser Motor) C1326 ARMS interface problem C1330VD signal low C133A Communication problem with gate array C133B Communication problem with option I/F C13C0 Failure of imaging cartridge to initialize C13D0 Bad EEPROM C13F0 SOS sensor (Laser Problem), HYSYNC detect failure C133B Communication problem with controller board C1334 Duplex problem C13F1 600 dpi sensor C13F4 Optics out of adjust range C13F5 LD1 intensity adjust problem C13F6 LD2 intensity adjust problem C13F7 Sub scan beam position adjust problem C13F8 Main scan beam position adjust problem C13F9 EPROM error C13FA LD2 out of range C13FC APC problem C1401 IR main routine timeout C1402 IR illegal interrupt vector C1410 IR watchdog C1426 Report retransmitted C1428 Transmission buffer full C1429 Transmission hard error E1430 Gain problem C1441 CCD problem C1450 Sequence timeout C1461 Serial GA1 error C1462 Serial GA2 error C143E EDH error C14A3 Exposure lamp problem C1468 EEPROM problem C1470 CCM to EVM communication error C1471 EVM to SQM communication error C1499 Image reader fan problem C14A3 Exposure lamp problem C18XX SCSI problem E46-01, -02, -03, -05, -06, -08, -12 Image control board E46-13, -14, -15, -16, -17, -19, -21 E46-23, -24 Image control board E46-25 A/D conversion board or exposure lamp E46-27,-29, -30, -31, -32, -33, -34 Image control board or image control program E46-60 Laser problem E46-61 Document feeder control board E46-62 Paper not centering E46-63 Exposure lamp E46-64 Toner control board E46-80, -81,-82, -83 Image control board E46-90 Image control board or DIMM contact E46-91 Image control board E50-01, -02, -03, -04,-05 Print control board E50-10 Printer control board or Image control board E50-11 Image control board E56-2 Image control board E60-01, -02, -03 Image control board or Document feeder control board E70-1, -2 Finisher control board E90-01, -02 Duplex stand drive board F10-1, -2, -9 Communication error between printer board and copier F13-01, -02 Paper feed board or printer controller board F13-03 DC drive board F18-1 Upper paper feed lift problem F18-2 Lower paper feed lift problem F18-3 Upper DB lift problem F18-10, -11, -12, -13, -20, -21, -22, -23 Upper paper feed drive, DC drive board, printer control board or sensors F18-30, -31, -32, -33 Paper feed lift problem, DC drive board, Printer board F18-40, -41, -42, -43 LCT paper feed unit lift problem F18-51, -52, -53 Bypass up/down feed problem F21-01, -02, -03 Charge corona cleaning problem F21-04, -05, -06 Transfer or separation corona cleaning problem F22-1 Drum temperature too high F22-2 PCL connector problem F23-1 PCL connector problem F23-01 Toner motor problem F23-02 Developer motor F23-03, -04, -05, -06, -07, -08, -09 Cleaning blade problem F23-10 Drum problem (Drum motor or drive) F23-11 Toner supply drive problem F24-01, -02, -04 Drum temperature problem F26-1, -2, -3 Auto toner detect problem F28-1 Charge corona problem F28-01 High voltage unit 1 F28-2 Transfer corona problem F28-02, -03,-04 High voltage unit 2 F28-3 Separator corona problem F28-4 Developer problem at patch F29-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 Toner control sensor board or print board F29-12, -13, -14, -15 High voltage unit 1 or 2 F32-01, -02, -03, -04, -05, -06, 07 Fan motor problem, AC board or ADU stand drive board F33-01 Duplex registration area F33-02 Duplex paper reverse F33-03 Duplex transfer F33-04 Duplex exit F33-05 Duplex web drive F33-06 Duplex web drive F34-1 High fuser temperature or bad thermistor F34-2 High fuser temperature F35-1 THRU F-35-6 Low fuser temperature or open thermistor F35-7, -8 Low fuser temperature or wrap jam F35-9, -10 Fuser thermistor F36-1 High fuser temperature at TH1 F36-2 High fuser temperature at TH2 F36-3 Open TH1 F36-4 Open TH2 F37-1 Replace fuser cleaning web F40-1, -9 Optics communication error F41-1, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08, -09 Scan return problem F41-10, -11 Laser polygon motor F42-01, -02, -03 Scan drive board or scan cooling fan F42-04, -05, -06, -07 DC drive board or laser cooling fans F43-1 Exposure lamp or lamp board problem F46-1 Laser motor problem F46-8 Laser index error F46-10 AOC error F46-11 AGC error F49-2 Laser board connector error F49-4 Index sensing board connection error F49-6 ADB (A/D conversion board) connection error F51-4 Developer speed problem F51-5 Main motor speed problem F51-6 Laser motor problem F52-1 Optics fan problem F52-2 Fuser fan problem F52-01, -02 AC drive board, fan 3 or fan 4 F52-3 DC power supply fan F52-03, -04 AC drive board or fan3 F52-4 Developer suction problem F52-05, -06 AC drive board or fan 2 F52-6 CPU fan problem F52-07, -08, -09 AC drive board or fan 3 F52-10 AC drive board fan 3 or fan 4 F52-11 AC drive board or fan 6 F53-01 Main motor F53-02, -03 AC drive board or total counter F53-04, -05 AC drive board or key counter F53-06, -07, -08 Printer board F53-09 Abnormal input voltage F53-10, -11, -12 Printer board, solenoids, motors F56-1 THRU -11 Communication problem, control board F56-11, -12, -13 O1, O2, O3 communication errors F60-1 RADF control board or main control board F60-11R ADF control board F67-3 RADF control board or main control board F70-1 Communication problem between machine and finisher, main control board or finisher board F70-9 Finisher error caused by SRGA error detect F70-11 Finisher board F77-2 Finisher board, up/down motor or up/down detect sensor problem F77-3 Finisher alignment problem F77-4 Finisher up/down problem F77-5 Finisher board or pressure motor F77-6 Stapler problem or finisher board F77-11 Stapler motor F77-16 Finisher rear alignment error F77-17 Stapler motor or finisher board F77-18 Finisher fan problem F77-22 Rear alignment motor or sensor or finisher board F80-1 THRU -5 PRMB (Parameter Memory board) on control board F80-10, -11, -12, -13 C1, C2, C3 programs (Communication) F80-21 Video I/F programs F80-31 Printer cable or program file F80-32 Printer cable, program transfer destination board F81-1, -2, -3 Control board F87-1, -2, -3 Printer controller F88-1 Controller board F89-1 THRU -6 Controller board F93-01 Duplex stand drive board F93-02 Duplex conveyance F93-03, -04 Duplex reverse motor F93-05, -06 Duplex solenoids or motors H1 Memory capacity exceeded H2 Paper size mismatch J1 Internal jam J2 Internal jam J06 Bypass jam J3 Exit or fuser jam J8 Document feeder jam J10 Bypass jam J11 Upper feed jam J12 Upper feed jam J13 DB upper feed jam J14 DB lower feed jam J16 Jam in DB J20-2 Duplex door open J20-3 Finisher open J20-4 Emergency stop signal from copier J20-5,-6 Finisher open J30 Jam probably registration area J31 Exit jam J32 Paper exit jam J32-2 Fuser exit jam J33 Paper exit jam J50-1 Print request failure J50-2 Valid signal failure J50-3 Registration did not start on time (Duplex) J61-0,-1 RADF open during run or other RADF jam J62-0 THRU J62-5 RADF feed problem J63-0 THRU J63-5 RADF internal or exit jam J65-1, -2, -3 RADF feed jam J65-8 RADF exit jam J65-9, -10, -11 RADF jams J72-1, -2 Finisher jam J72-16 Finisher entry jam J72-17 Finisher exit jam J72-19 Finisher entry jam J72-21 Finisher exit jam J72-23 Finisher exit jam J72-81 Stapler jam J75-10, -11, -12, -13 IT 101 jams J81 Duplex paper feed jam J82 DB or duplex feed jam J90 Fuser exit jam J91 Paper exit jam J92 Duplex jam J-97-1, -2 Duplex problem J100 Duplex jam oA Document feeder misfeed guide open oL Clamshell open oU Document feeder open